Máster Universitario en Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas.

 

 

 

 

USC

Máster Universitario en Física Nuclear e de Partículas
e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas

versión castellano


AVISOS

SEMINARIOS

 

 

Coordinador: Prof. Carlos M. Merino Gayoso.

Vocal 1: Prof. Juan José Saborido Silva.

Vocal 2: Prof. Alfonso Vázquez Ramallo.

Vocal 3: Prof. Bernardo Adeva Andany.

Vocal 4: Prof. José F. Benlliure Anaya.

Vocal 5: Prof. Gonzalo Parente Bermúdez.

Dirección de cont@cto: master@fpaxp1.usc.es