Liñas de investigación

 • Estrutura e dinámica nuclear.
 • Estudo de colisións núcleo-núcleo a enerxías relativistas.
 • Reaccións nucleares: espalación e inducidas por neutróns.
 • I+D de detectores e instrumentación para Física Nuclear.
 • Desenvolvemento de instrumentacion para Fisica Nuclear e de Particulas.
 • Estudo de colisións nucleares.
 • Teoría e fenomenoloxía das interaccións fundamentais a altas enerxías.
 • Detección e análise do plasma de quarks e gluóns.
 • Astrofísica de altas enerxías (neutrinos, raios gamma e raios cósmicos).
 • Astronomía de neutrinos.
 • Métodos non-perturbativos en teoría cuántica de campos.
 • Teoría de cordas.
 • Gravidade cuántica e supersimetría.
 • Integrabilidade nas teorías de campos clásicas e cuánticas.
 • Física de quarks b e violación CP en colisionadores de alta enerxía.
 • Detección de átomos piónicos e proba de QCD quiral perturbativa.
 • Desenvolvemento de detectores de píxeles de Silicio para aceleradores de partículas.
 • Desenvolvemento de técnicas de computación GRID.
 • Desenvolvemento de detectores de radiación para aplicacións científicas, tecnológicas e médicas.
 • Modelización Montecarlo de interacción radiación-materia. Aplicacións en radioterapia.
 • Metroloxía de radiacións ionizantes.
 • Desenvolvemento de sistemas de imaxe radiolóxica e TAC para usos tecnolóxicos.
 • Efectos da radiación sobre compoñentes e equipos electrónicos.
 • Investigación sobre novos dispositivos semiconductores SiPM para imaxe médica.
 • Desenvolvemento de sistemas PET/SPECT para investigación preclínica.